TEAM aan de slag voor Elan Onderwijsgroep

Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius bieden openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs op 24 scholen in de gemeenten Menameradiel, het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Franekeradeel. Samen willen de partijen een sterke organisatie vormen in de toekomst.

TEAM heeft geholpen in het strategische traject voor de positionering en de naamstelling. Hiervoor hebben we verschillende strategische sessies gehad met o.a. de medewerkers, het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De focus tijdens deze sessies lag op het ontdekken en benoemen van de unieke eigenschappen van de nieuwe onderwijsorganisatie.

De twee organisaties gaan in de toekomst samen verder als Elan Onderwijsgroep. Vertrouwd, veilig, vuur, passie, enthousiasme en geestdrift. De fusie staat dit najaar gepland. In de zomer werken wij verder aan de corporate identity en het creatief communicatieconcept voor de nieuwe organisatie.