Over dit project

NOORDERBASIS

Scholen met de bijbel

 

Tegen de trend in

NoorderBasis is een vereniging van 19 basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe met een sterke eigen identiteit. Op basis van deze identiteit kiezen ouders bewust voor een NoorderBasisschool. Juist nu veel basisscholen krimpen, investeert NoorderBasis in haar merk en weet het op die manier tegen de trend in te groeien.

 

Zichtbaar en bekend

Voor het ‘moedermerk’ creëerden we een nieuwe identiteit die de afgelopen jaren steeds zichtbaarder en bekender is geworden. Mede door de succesvolle campagnes rondom open dagen op school of evenementen voor kinderen en hun familie werd de zichtbaarheid en bekendheid vergroot.

 

Rebranding

De ‘onderliggende’ scholen hebben we fasegewijs gerebrand in de look-and-feel van Noorderbasis. Deze scholen houden hun eigen naam, maar zijn sterk herkenbaar als onderdeel van Noorderbasis. De rebranding heeft geen windeieren gelegd: de afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen, tegen de landelijke trend in, gestegen.