obs De Steven

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan obs Kleyenburg en obs De Fûgelflecht uit Franeker samen verder als een school met een nieuw onderwijsconcept, in een prachtig gemoderniseerd schoolgebouw. TEAM heeft de nieuwe naam van de school bedacht en een communicatieconcept ontwikkeld waarmee de school de toekomst in kan.

Obs De Steven. De school van nu voor de wereld van morgen.