Programma naar een Rijke Waddenzee

Mooi werk voor PRW

Het programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt samen met bewoners, gebruikers en overheden aan een gezonde en veerkrachtige Waddenzee die tegen een stootje kan, waar natuur en duurzaam gebruik hand in hand gaan. Voor de komende jaren zijn er negen nieuwe strategieën benoemd om de gewenste doelen te behalen.

PRW heeft voor TEAM gekozen om een communicatieconcept te ontwikkelen dat aansluit bij de nieuw ingeslagen route. Het door ons ontwikkelde thema ‘ Mooi werk. Mooi wad.’ symboliseert het goede werk achter de schermen dat PRW uitvoert om een rijke Waddenzee te creëren. Het eerste zichtbare resultaat van het nieuwe communicatiethema is het jaarbericht dat PRW in januari heeft verzonden naar haar relaties en stakeholders.