Bijlage ‘Beleef de Waddenzee’

Voor het Programma Naar een Rijke Waddenzee maakten we samen met NDC mediagroep een speciale bijlage bij de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden (oplage 180.000 stuks). Deze Waddenbijlage richtte zich in het bijzonder op de Dag van het Wad op 26 juni jl. En wad denk je?

De bijlage was een succes! Niet alleen voor wat betreft de samenwerking met alle betrokken partijen en de natuurorganisaties, ook het resultaat was top: de animo voor de Dag van het Wad op de verschillende locaties was groot. Heb je de bijlage gemist en ben je benieuwd naar de zeven onbekende schoonheden van het Wad en andere wetenswaardigheden? Je leest de krant hier.