Afgelost = Opgelost

Samen met de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben Syncasso en Kredietbank Nederland in beeld gebracht welke barrières mensen met financiële problemen ervaren bij het zoeken van hulp. Het aankloppen bij professionele instanties is voor veel mensen met schuldproblematiek een stap te ver, met als gevolg dat de situatie verslechtert en de schulden zich opstapelen. Beide organisaties willen deze drempels verlagen en duidelijk maken dat eerder contact opnemen met professionals kan voorkomen dat de situatie uit de hand loopt.

Wij hebben op basis van de onderzoeksresultaten een campagne ontwikkeld die mensen met financiële problemen moet motiveren om contact te zoeken met een van de ketenpartners van Syncasso of Kredietbank Nederland. De campagne is door de RUG getest bij de doelgroep en aan de hand van deze uitkomsten hebben we het verder aangescherpt.  

De verschillende communicatiemiddelen worden in een toolbox beschikbaar gesteld aan de ketenpartners van beide organisaties. Tijdens de eerste bijeenkomst op 3 oktober in Leeuwarden neemt staatssecretaris Jetta Klijnsma het eerste onderzoeksrapport in ontvangst. Naast het delen van de onderzoeksresultaten door de RUG, presenteert TEAM dan de communicatietoolbox.