π„πžπ§ 𝐠π₯𝐚𝐬𝐑𝐞π₯𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐰𝐞𝐫𝐀𝐒𝐧𝐠!

Iedereen die wel eens over de A32 langs Heerenveen is gereden, kent de naam Balink Glas & Aluminium. Een A-merk op een A-locatie.

Toch moeten ook bekende merken scherp blijven op hun profiel. Aan ons TEAM de taak om een passend nieuw beeldmerk en huisstijl te ontwikkelen. Benieuwd naar het resultaat? Blijf dan vooral over die A32 rijden, en je zult het vanzelf merken!

Ralf Roozeboom, bedankt voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Wat maar weer bewijst hoe zinvol netwerken is, want zonder mijnΒ padelmaatje Schelte en zijn collega Froucke hadden we nooit deze mooie opdracht kunnen scoren.